Kontakty

Charitní pečovatelská služba
Žižkova 3
602 00 Brno

Mgr. Ing. Ivana Petrášková
Vedoucí zařízení
T: 545 230 178
e-mail: 4onxRWf_aknC1~l7VX~l8.e4YanBZd54Ys

Ing. Alena Lavičková
Dispečerka
T: 545 230 178
e-mail: YaCCO0hf-7c-SbdgT-uk87j7T-M

Petra Kuchtíková, DiS.
Sociální pracovnice
T.: 545 230 178
e-mail: _.GBRWamYaGs1~l7VX~l8.e4YanBZd54Ys 

 

Banka:                       KB a.s. – Brno

číslo účtu:                  1583741621/0100

variabilní symbol:     103