Chcete nám pomoci? 

Diecézní charita Brno - Služby Brno je nezisková organizace. Pro realizaci našich aktivit a poskytování kvalitních služeb potřebným je pro nás nezbytná podpora veřejnosti a veřejného sektoru. Právě podpora neziskového sektoru je znakem rozvinuté a vyspělé společnosti, stejně jako služba a pomoc potřebným. My zvládneme pomoc a službu potřebným a trpícím, na ostatní potřebujeme právě Vás. Služby Brno můžete podpořit buď jako celek a tato podpora bude přidělena tam, kde je vždy aktuálně nejvíc potřeba. Nebo přímo jednotlivá střediska a tím tedy přímo konkrétní službu, nebo také formou veřejných sbírek.


Jak nám můžete pomoci?

 

Finanční pomoc

                 č. 1583741621/0100 VS (variabilní symbol) 101

                 nebo případně dle VS jednotlivých zařízení, které chcete podpořit. 


Formou věcného daru (materiální pomoc)

  • Věcné dary, ať už formou darovací smlouvy, smlouvy o reklamě či při konání veřejných sbírek. V tomto případě, prosím, kontaktujte Lucii Hacarovou nebo přímo vedoucí jednotlivých zařízení (viz kontakty).

Charitní šatník (oblečení apod.)


Charitativní sbírky


Dobrovolnictví

  • Můžete pracovat jako dobrovolník v našich zařízeních

Podporou naší organizace můžete získat i Vy:

  • Pomůžete lidem trpícím a lidem, kteří si sami pomoci neumějí
  • Další výhodou je možnost daňových odpočtů a to jak pro finanční, tak materiální dary. Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně. Za účelem snížení daňového základu Vám můžeme vystavit darovací smlouvu anebo potvrzení o poskytnutí daru. V obojím případě však potřebujeme znát Vaše údaje (jméno, adresa, IČ, případně datum narození).
  • Samozřejmě můžeme prezentovat dárce i v našich propagačních materiálech. Ať už je to výroční zpráva, web, materiály podpořeného zařízení, při veřejných a benefičních akcích.
  • Máte možnost ztotožnit se s organizací, která poskytuje profesionální sociální a zdravotní služby a se kterou spojilo své jméno i spousta významných lidí z veřejného života, či podnikatelského sektoru. 
 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat