Dobrovolníci v Oblastní charitě Brno

Dobrovolníci v Oblastní charitě Brno

  

 

     Motto:

           „Dobrota se vrací za vrata dobrých“ (Perské přísloví) 

Dobrovolníci, „obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci“, hrají velkou roli v poskytování služeb Oblastní charity Brno (OCHB). Jsou to lidé, kteří ve svém osobním volnu nabízejí pomocnou ruku při práci s klienty přímo v zařízeních OCHB, ve farních charitách, při sbírkách nebo na různých akcích spojených s OCHB.

Cílovými skupinami dobrovolnické činnosti ve Službách Brno jsou děti, mládež, senioři, zdravotně postižení, příslušníci národnostních menšin, sociálně slabší, dále pak oběti přírodních a humanitárních katastrof.

Formulář pro zájemce o dobrovolnictví

Informace pro zájemce 


Koordinátorka dobrovolníků: Tereza Veselá

Diecézní charita Brno - Služby Brno

tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
mobil: 730 578 754
a.EobZ2n0lrvRYUSXkAyO1.7~bGkO1p
www.brno.charita.cz www.dchb.charita.cz

 

Diecézní charita Brno si nesmírně váží činnosti dobrovolníků, děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!