Informace pro zájemce

 

Kdo se může zapojit

Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti za niž nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a někdy i přátelství. Dobrovolníkem je osoba, která vykonává bez nároku na finanční odměnu dobrovolnickou činnost, organizovanou podle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. Dobrovolníkem může být osoba starší 15 let.


Kde se může zapojit

1.   pomoc v zařízeních Diecézní charity Brno - Služby Brno

  • dobrovolníci pomáhají dle potřeby v jednotlivých zařízeních, a to pravidelně či jednorázově bez nároku na finanční odměnu; jejich činnost spočívá v pomoci nemocným, seniorům, lidem bez domova nebo matkám a dětem v tísni, lidem s mentálním postižením a autismem

2.   ostatní pomoc

  • pomoc při humanitárních akcích
  • organizování Tříkrálové sbírky
  • jednorázové dobročinných akcích (sbírky apod.)
  • při živelných pohromách

Další aktivitou je spolupráce s brněnskými školami a institucemi. Nabízí pro studenty zapojení do veřejných charitních sbírek jako je Strom splněných přání, Tříkrálová sbírka, Akce cihla.

Diecézní charita Brno nabízí dobrovolníkům určitý druh praxe, získání nových kontaktů, zkušenosti s klienty různých středisek, zajímavou práci v oblasti neziskového sektoru, práci s různými skupinami obyvatelstva a zároveň i osvědčení o absolvování dobrovolnické činnosti (podmínkou je činnost vykonávaná alespoň tři měsíce). Jednou ročně probíhá soutěž pro dobrovolníky, kterou organizuje Diecézní charita Brno.