Farní charity 

            Farní charity jsou organizačními složkami Oblastní charity Brno. Jsou založeny na dobrovolné službě farníků jednotlivých farností brněnského děkanství. Jejich služba se uskutečňuje v přirozeném prostředí lidí. Často jde o sousedskou výpomoc, o pomoc mezi přáteli či známými a o vzájemnou podporu mezi lidmi, které spojuje život v jedné farnosti. Tato služba je konkrétním projevem křesťanské víry. Je jednou z mnoha podob zpřítomňování Božího milosrdenství ve světě.

 

            Farní charity zřizuje a koordinuje ředitel Oblastních charity Brno prostřednictvím pastoračního asistenta určeného pro charitativní péči na jejím území. Jmenuje a odvolává jejich vedoucí po předchozím projednání s duchovním správcem příslušné farnosti.

 

            Farní charita se zřizuje na setkání zájemců o dobrovolnou službu na území určité farnosti. Se souhlasem místního duchovního správce se vybere rada vznikající farní charity (vedoucí, hospodář a jednatel, popř. další členové). Pastoračnímu asistentovi se pak odešle „Oznámení o založení farní charity“. Ředitel Oblastní charity Brno následně jmenuje navrhovaného vedoucího.

 

Oblasti působnosti

 • osamělí senioři
 • osamělé matky s dětmi
 • lidé a rodiny s nízkými příjmy
 • lidé se zdravotním postižením

 


 

Katalog možných dobrovolnických aktivit farních charit

 • adopce na dálku
 • akce pro děti (víkendové akce, hry)
 • akce pro maminky
 • pomoc svobodným matkám
 • hlídání dětí
 • akce pro seniory
 • domácí péče o seniory a postižené
 • dovoz a odvoz seniorů a lidí s postižením na bohoslužby a z bohoslužeb
 • humanitární pomoc
 • návštěvy různých zařízení (dětské domovy, ústavy, domovy – penziony důchodců, krizových center)
 • pečení svátečního cukroví
 • pomoc lidem bez domova (výdej polévek, nutného ošacení)
 • pomoc drogově závislým
 • pomoc při živelných pohromách
 • poutní zájezdy a výlety pro lidi s postižením, seniory a děti
 • přednášky
 • sběr hraček pro dětské domovy a domovy pro matky s dětmi v tísní
 • sběr šatstva
 • organizace finančních sbírek
 • sportovní utkání pro lidi s postižením
 • vánoční besídky pro veřejnost
 • veřejné besedy
 • pomoc duchovnímu správci (péče o domácnost)
 • podpora misií (finanční, zasílání balíčků)
 • pomoc „neživým“ farnostem
 • dopisování a zasílání balíčků vězňům
 • burzy šatstva
 • pomoc pro uprchlické tábory
 • podpora rodin s více dětmi
 • pomoc menšinám
 • farní šatníky

 

Seznam farních charit děkanství brněnského 132.4 KB 

 


 

 

Kontakt

Mgr. Pavel Hruban

pastorační asistent pro oblast charitativní péče

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Brno

Žižkova 3, 602 00 Brno

tel.    + 420 545 210 672

mob. + 420 731 336 574

_8Io2W.jb9nxQOQ938Es-Z29g