Veřejné charitativní sbírky

 

Oblastní charita Brno je nevýdělečnou neziskovou organizací, finanční prostředky na pomoc potřebným získává i pořádáním veřejných charitativních sbírek.

 

Cílem veřejných charitativních sbírek pořádaných Oblastní charitou Brno je:

  • formovat veřejnost k sociálnímu cítění
  • umožnit občanům podílet se aktivně a osobně na charitní práci
  • získat finanční prostředky na činnost svých středisek pomoci

 

Mezi nejznámější a již tradiční sbírky patří Tříkrálová sbírka, Koláč pro hospic nebo Strom splněných přání.

Při pořádání těchto sbírek pomáhají Oblastní charitě Brno dobrovolníci z farních charit, brněnských škol a dále nesmíme zapomenout na pomoc sponzorů a dárců.

 

Významnou roli v pořádání sbírek hrají média, která spolupracují s Oblastní charitou Brno po celý rok a v době, kdy sbírky probíhají, informují širokou veřejnost. Oblastní charita Brno předává informace o sbírkách jak před zahájením, tak i v průběhu sbírky samotné. Výsledky a využití finančních prostředků ze sbírek jsou rozesílány na média, Úřady městských částí, do farních charit, škol, atd..

 

Oblastní charita Brno klade velký důraz na to, aby byla veřejnost informována, jak bude s finančními prostředky nebo hmotnými dary naloženo.

 

Dobrovolníky, kteří při sbírkách vybírají finanční hotovost pro potřebné, si nemůžete splést. Mají vždy řádně zapečetěné a logem Charity Česká republika označené pokladničky. Na požádání Vám předloží povolení o sbírce, které vydal Jihomoravský kraj a měli by mít u sebe i kontakty na koordinátora sbírky, se kterým se můžete v případě jakéhokoliv dotazu spojit.

 

Děkujeme.

 

 

Největší podíl na úspěšnosti sbírek mají lidé, kterým není lhostejný osud potřebných