Brněnská Akce cihla na jaře 2015 zatím vynesla 67 264 Kč

Brněnská Akce cihla na jaře 2015 zatím vynesla 67 264 Kč

Šestnáctá Akce cihla se konala od 15. dubna do konce května v brněnských nákupních centrech a v Kavárně Anděl. Výtěžek této celostátní sbírky jde na podporu lidí s postižením. Dárci podpořili charitní služby na území Brna - Chráněné bydlení sv. Michaela, Sociální rehabilitaci - Kavárnu Anděl a Asistenční službu sv. Rafaela. Děkujeme Vám! 

Akce cihla pokračuje v Nákupním centru Olympia

Akce cihla pokračuje v Nákupním centru Olympia

Od dnešního dne mají dárci další šanci, jak podpořit Akci cihla. Stánek Akce cihla najdete v Nákupním centru Olympia od  11. 5. - 17. 5. 2015. Podpořte služby pro lidi s mentálním postižením a autismem v Brně. Děkujeme!

Známe výtěžek Akce cihla v Králově Poli

Známe výtěžek Akce cihla v Králově Poli

Akce cihla probíhala v brněnském Nákupním centru Královo Pole od 22. do 29. dubna. Po rozpečetění bylo v kasičce nalezeno 16 417 Kč. Děkujeme štědrým dárcům, kteří touto cestou podpořili charitní služby pro lidi s mentálním postižením a autismem. Děkujeme také Nákupnímu centru za umožnění sbírky! Akce cihla v Brně pokračuje!

Akce cihla v Brně nadále pokračuje

Akce cihla v Brně nadále pokračuje

V uplynulých dnech proběhlo oslovování dárců v nákupních centrech Shopping Park AVION a Královo Pole. Sbírka však nadále pokračuje. Kasička pro štědré dárce je stále k dispozici v Kavárně Anděl, Gorkého 34 až do 31.5. Další šanci, jak podpořit Akci cihla, budou mít dárci v NC Olympia od  11. 5. - 17. 5. 2015. Za svůj dar si mohou odnést odměnu. Děkujeme!

Hledáme dobrovolníky na brněnskou Akci cihla

Hledáme dobrovolníky na brněnskou Akci cihla

Akce cihla je celostátní benefiční sbírková kampaň na podporu lidí s mentálním postižením. Snahou je, aby lidé s mentálním postižením nebyli vyčleňováni ze společnosti. Výtěžek Akce cihla v Brně bude použit na podporu těchto služeb: chráněné bydlení, osobní asistence a sociální rehabilitace. Akce cihla se koná v brněnských supermarketech od 15. dubna do 17. května. Zapojte se kdykoli a jakkoli! Budeme vděčni za jakoukoli Vaši pomoc!

Akce cihla se blíží! Letos bude v Brně na jaře

Akce cihla se blíží! Letos bude v Brně na jaře

Akce cihla je celostátní sbírka na podporu lidí s mentálním postižením. Tradiční sbírková akce se bude konat v Brně v období 15. dubna až 31. května ve vybraných brněnských supermarketech a v Kavárně Anděl. Dárci mohou podpořit charitní služby na území Brna - Chráněné bydlení sv. Michaela, Sociální rehabilitaci - Kavárnu Anděl nebo Asistenční službu sv. Rafaela. Děkujeme Vám za jakýkoli příspěvek! 

Akce cihla přinesla lidem s mentálním postižením přes 115 000 kč

Akce cihla přinesla lidem s mentálním postižením přes 115 000 kč

Akce cihla, celostátní sbírka na podporu lidí s mentálním postižením, oslavila v letošním roce 15 let. Brněnská  část Akce cihla se konala v nákupních centrech v Brně v průběhu září a října. Dárci mohli podpořit Kavárnu Anděl - Sociální rehabilitaci, Chráněné bydlení sv. Michaela nebo asistenční službu sv. Rafaela pro lidi s mentálním postižením. Děkujeme!

Akci cihla podpoří herečky Městského divadla Brno

Akci cihla podpoří herečky Městského divadla Brno

Radka Coufalová a Eva Ventrubová podpoří svým pěveckým vystoupením brněnskou Akci cihla - sbírku pro lidi s mentálním postižením. V sobotu 27. září v 10.30 hod. vystoupí na stanovišti sbírky v Nákupním centru Olympia u prodejny Electroworld.

Podpořte Cihlu! Chráněné bydlení natočilo úderný spot.

Podpořte Cihlu! Chráněné bydlení natočilo úderný spot.

Od 15.září 2014 pořádá Diecézní charita Brno již 15. ročník charitativní sbírky Akce Cihla na pomoc lidem s mentálním postižením. Lide budou moci přispět na stanovištích v nákupních centrech Olympie, Shopping Park a Globus. Výtěžek akce podpoří mimo jiné Chráněné bydlení sv. Michaela v Brně. Jeho uživatelé a pracovníci se rozhodli na podporu akce natočit krátké a výstižné video >>> 

Sbírku Akce Cihla na pomoc lidem s mentálním postižením pořádá Diecézní charita Brno popatnácté

Sbírku Akce Cihla na pomoc lidem s mentálním postižením pořádá Diecézní charita Brno popatnácté

Ve dnech od 15.9. do 12.10. 2014 Diecézní charita Brno pořádá již 15. ročník charitativní sbírky Akce Cihla na pomoc lidem s mentálním postižením. Lide budou moci přispět na stanovištích v nákupních centrech Olympie, Shopping Park a Globus. Výtěžek sbírky podpoří čtyři charitní služby: Chráněné bydlení sv. Michaela, Kavárnu Anděl – sociální rehabilitaci, Osobní asistenci sv. Rafaela a Effetu – Denní stacionář.