Záměry na využití financí z Tříkrálové sbírky 2013

 

Charitní pečovatelská služba

50 000,- oprava prádelny – obklady

Chráněné bydlení sv. Anežky

100 000,- Kč vybudování společenské místnosti

Objekt Bratislavská

400 000,- Kč investice do rekonstrukce objektu pro lidi bez domova 

Dětský domov Zábrdovice

60 000,- Kč na provoz. Jde o Dětský domov při farnosti Brno-Zábrdovice. Schází se tu děti ze soc. slabých rodin

Nízkoprahové denní centrum

15 000,- Kč pro pastoračního asistenta, který navštěvuje lidi převážně ve výkonu trestu

Denní centrum pro lidi bez domova

100 000,- Kč pro lidi bez domova, kterým zajišťuje jídlo, hygienu, ošacení a obutí a další služby pro lidi bez přístřeší

Denní centrum pro lidi bez domova

198 600,- Kč na 0,5 úvazku sociálního pracovníka

1 400,- Kč na ochranné pomůcky pro terénního pracovníka

Chráněné bydlení svatého Michaela

100.000,-Kč – na úpravy nového chráněného bydlení na Vranově u Brna s cílem vytvořit zde chráněnou dílnu a prostory pro asistenty a dobrovolníky

Noclehárna pro lidi bez domova

85 000,- Kč na provoz zařízení

Effeta pro lidi s mentálním postižením (Strnadova)

200 000,- Kč vybudování výtahu