Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu zajišťuje sociální pracovnice nebo vedoucí zařízení, které poskytnou základní informace. Potenciální zájemce má možnost vyplnit Žádost o přijetí do Chráněného bydlení sv. Anežky a dalším dokumentem je také formulář pro vyjádření lékaře.

Zájemce o službu se může se sociální pracovnicí spojit telefonicky, elektronickou poštou, písemně nebo se dostavit osobně.

Při osobní schůzce vedoucí zařízení nebo sociální pracovnice zájemci nebo zástupci zájemce podá podrobnější informace o zařízení a podmínkách poskytování služby - doba umístění, velikost zařízení, velikost bytů, vybavení,  personální obsazení, úhrady, zodpoví dotazy, umožní prohlídku společných prostor, příp. bytu. Orientačně se informuje na důvody zájemce o umístění, zjišťuje, jaký rozsah služeb potřebuje a co očekává od poskytnutí služby, zjišťuje sociální zázemí a  poskytuje žadateli základní poradenské informace. Pokud žadatel nespadá do cílové skupiny sociální služby, vedoucí zařízení nebo sociální pracovnice poskytuje informace o jiných, vhodnějších službách.

Vyplněná žádost je označená datem přijetí, zapsána do evidence přijatých žádostí a zařazena do pořadníku. U veškerých získaných osobních údajů a citlivých informací je postupováno tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Informační hodiny a kontakty na pracovníky

Adresa: Chráněné bydlení sv. Anežky, Žižkova 504/3, Brno 602 00

 

Informační hodiny: pondělí a čtvrtek od 7:00 do 13:00 v jiné dny a hodiny po domluvě se sociální pracovnicí.

Bc. Ludmila Skácelová, DiS.
sociální pracovnice
tel: 739 389 281
ludmila.skacelova@brno.charita.cz

 

Mgr. Ing. Ivana Petrášková
vedoucí zařízení
tel: 605 209 611
ivana.petraskova@brno.charita.cz

 

Asistentky chráněného bydlení
tel: 734 43 54 21, 545 230 178

 

Důležité dokumenty ke stažení:

Žádost o poskytnutí služby

Vyjádření lékaře

Domácí řád CHBA

Smlouva