Kdo jsme

Chráněné bydlení sv. Anežky je sociální služba zřízená Diecézní charitou Brno. Uživatelé u nás bydlí v malých bezbariérových bytech.  Každý jednopokojový byt má vlastní kuchyň a sociální zařízení. Naši uživatelé využívají také společné prostory: společenskou místnost, kapli, zahradu. Dále zajišťujeme pomoc asistentek, které jsou uživatelům k dispozici 24hod denně a dochází do bytů klientů podle předem domluveného plánu. Asistentky pomáhají našim obyvatelům s domácností, osobní hygienou, zajištěním stravy, také nabízíme pomoc při jednání na úřadech, s lékaři apod.

Naši uživatelé jsou lidé s chronickým omezením, zdravotním, duševním, nebo mentálním postižením.  Nepřijímáme osoby, které potřebují akutní zdravotní péči, nebo trvalé a odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Dále nepřijímáme ty, kteří se léčí  s psychickými poruchami při nichž může nemocný ohrozit sebe nebo druhé.

Zájemce o službu rádi přivítáme osobně v úředních hodinách: pondělí a čtvrtek od 7:00 do 13:00, nebo po domluvě se sociální pracovnicí.

K zařazení do pořadníku žadatelů vyplňte Žádost o přijetí do Chráněného bydlení sv. Anežky.

Celková kapacita služby je 26 klientů. Do budoucna se počítá s rozšíření služby.

O historii našeho zařízení si můžete přečíst zde.