Historie zařízení

 

Domov sv. Anežky – Chráněné bydlení sv.Anežky

Objekt zbudovala Česká katolická charita ve čtyřicátých letech minulého století za účelem ubytování osamělých žen. Tomuto účelu však budova sloužila jen krátce, protože musela být po roce 1948 předána do užívání státu. V následujících letech objekt spravoval MMB a provozoval v něm zařízení soc. služby – Dům s pečovatelskou službou. Po roce 1989 požádala Diecézní charita Brno ( DCHB) o navrácení nemovitosti. Toto se uskutečnilo až 19.11.2002 na základě darovací smlouvy číslo 6202 5 019. Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne 1.4.2003. K fyzickému předání nemovitosti došlo 24.4.2003. Součástí Darovací smlouvy bylo zřízení věcného břemene ve prospěch statutárního města Brna v části prostor prvního nadzemního podlaží za účelem provozování hygienického střediska pečovatelské služby, která dříve v domě zajišťovala soc. služby. Ta se po navrácení objektu Diecézní charitě Brno přemístila do zařízení, které spravuje MČ Žabovřesky na ul. Horova. Prostory, k nimž je zřízeno věcné břemeno, jsou ze strany MČ užívány bezplatně, jsou hrazeny pouze základní služby (dodávka vody, tepla, el. energie).

Ostatní uvolněné nebytové prostory v přízemí zařízení začala využívat Charitní pečovatelská služba (CHPS), Charitní ošetřovatelská služba (CHOS) a od 1.1.2010 Chráněné bydlení sv.Anežky (CHBA) jako zázemí, kanceláře a skladovací prostory pro provoz služby. Chráněné bydlení zde mělo od tohoto data vyčleněno 6 bytů pro uživatele služby. Na základě vzrůstajícího počtu zájemců o tuto službu se kapacita služby rozšířila na 26 klientů. Kapacita služby se dále bude rozšiřovat podle potřeby zájemců o službu.