Co nabízíme

OPZ_barevne        jmk

Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 financovaný z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

Sídlíme na adrese Bratislavská 58 v Brně.

Služby azylového domu se poskytují zpravidla na dobu jednoho roku. Ubytovací kapacita je 30 lůžek. Pobytová služba je poskytována celoročně.

Cena ubytování na jeden den je 100 korun.

Úřední hodiny pro veřejnost a sociální poradenství je možné využívat od pondělí do pátku a to od 10.00 do 18.00. V případě potřeby je možné se domluvit i na jiný termín.

Kde nás najdete:

Z hlavního nádraží pojedete tramvají číslo 4.(směr Obřany). Vystoupíte na zastávce Körnerova, přejdete na protější zastávku a pak chodník a stejnojmennou ulicí dojdete na ul. Bratislavská, cca v polovině ulice se nachází brána, kde zazvoníte a projdete do dvora k zadní budově, zde je vchod do azylového domu.

Komu jsou služby určeny:

Služby azylového domu jsou určeny mužům a ženám, starším 18 let, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Do azylového domu nejsou přijímány osoby, které nejsou soběstačné v základních životních úkonech a mají takové zdravotní postižení, které vyžaduje umístění v specializovaném zařízení.

Proces přijetí do azylového domu probíhá v následujících krocích:

  • vstupní pohovor se zájemcem o službu (probíhá v AD Bratislavská)
  • přijímací řízení (rozhodnutí ubytovací komise)
  • uzavření smlouvy
  • ubytování

Chcete využít služby azylového domu? Vyplňte žádost o přijetí. K žádosti je nutné připojit také posudek lékaře. 

Zájemce o službu může být odmítnut v případě že:

  • Nesplňuje podmínky cílové skupiny.
  • Azylový dům neposkytuje sociální službu o kterou zájemce žádá.
  • Není dostatečná kapacita k poskytnutí služby (zájemce je zařazen do Pořadníku žadatelů o ubytování).
  • Zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí takovéto služby. Do azylového domu nejsou přijímány osoby, které nejsou soběstačné v základních životních úkonech a mají takové zdravotní postižení, které vyžaduje umístění v odborném zařízení).
  • V minulosti vážně porušil vnitřní předpisy AD a neuplynula doba po jejíž uplynutí je možné opět službu využívat.

Nezbytnou podmínkou k ubytování je předložení lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti a zaplacení poplatku za ubytování. 

Kontakty