Azylový dům pro lidi bez domova

OPZ_barevne        jmk

„Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015650, financovaný z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Poskytujeme azylové bydlení lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení. Nabízíme dočasné ubytování, sociální poradenství a podporujeme klienty, aby získali psychickou soběstačnost a motivaci k řešení své situace. Pomáháme v zapojení do sociálně-integračních aktivit.

Hledáte cestu z ulice a chcete řešit svou situaci? Zjistěte, jak vám můžeme pomoci.

Kontaktujte nás

Poznejte naši službu.

INFORMACE O SLUŽBĚ

Chcete využít služby azylového domu?

Informace pro žadatele

Naše práce by nebyla možná bez podpory dárců.

Naši dárci a sponzoři

Kontakt Azylový dům pro lidi bez domova
Bratislavská 58a, 602 00 Brno
Telefon 515 536 435 (7:00 - 18:00)
733 755 980
E-mail W_m%C0hf-5prRb~lW5pJ
Číslo účtu 1583741621/0100, variabilní symbol: 104, KB a.s.
Úřední hodiny (a sociální poradenství) pondělí až pátek 10:00 - 18:00
Vedoucí Mgr. Petr Šimon, DiS.