Charitní pečovatelská služba sv. Rity

Podporujeme klienty v soběstačnosti tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí. Poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama, pomoc při osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti a další.

Potřebujete služby našich pečovatelek?

Kontaktujte nás

Poznejte naši službu.

informace o službě

Chcete znát podrobnou nabídku našich služeb?

Naše nabídka a ceník

Naše práce by nebyla možná bez podpory dárců.

Naši dárci a sponzoři

Kontakt Charitní pečovatelská služba sv. Rity
Žižkova 3, 602 00 Brno
Telefon 605 209 612
E-mail YaCCQOQ8~gBhT65j4mnhTj
Číslo účtu 1583741621/0100, variabilní symbol: 103, KB a.s.
Vedoucí w.GBRYSSrnpr-YsVVtQu5f4uK7N_QMs6JTQsuW