Co nabízíme

Charitní pečovatelská služba je terénní služba, která poskytuje podporu a pomoc lidem v jejich domácím prostředí na základě jejich potřeb. Můžeme vám pomoci v těchto oblastech:

  • Pomoc při hygieně a péči o zdraví
  • Podpora při pohybu a polohování
  • Nákupy a péče o domácnost
  • Pomoc při podání jídla a pití
  • Podpora vztahů a rodiny
  • Pomoc při uplatňování práv
  • Pomoc s běžnými záležitostmi

Když vám nebudeme umět pomoci, můžeme alespoň poskytnout informace, vyhledat jiné služby, vyřídit nějaké papírování, zapůjčit kompenzační pomůcku apod. 

Služba svou činnost poskytuje v souladu s Regionální kartou JMK a pokrývá tak všechny relevantní oblasti potřeb.

Ceník