Informace o službě

Historie pečovatelské služby sahá do začátku obnovení činnosti Charity. Charita začala poskytovat zdravotně sociální služby od druhé poloviny roku 1991. V jejích službách působily zdravotní sestry a pečovatelky, které byly proškoleny v základních zdravotnických úkonech. Zázemí vedoucích pracovníků i pečovatelek bylo na Petrově. Od roku 1994 díky dotacím ministerstva zdravotnictví byla služba rozšířena o profesionální ošetřovatelskou službu, kterou začaly poskytovat zdravotní sestry. Z Petrova, prvního působiště, se přesunula služba na ul. Karlova 61. V roce 2003 vrátil Magistrát města Brna Diecézní charitě Brno objekt na ulici Žižkova 3, kde pečovatelská služba sídlí dodnes.

Do roku 2009 byla Charitní ošetřovatelská – pečovatelská služby jednou službou. V roce 2006 v souladu s novým zákonem o sociálních službách se pečovatelská služba registrovala jako samostatná sociální služba. Tím vznikly dvě zcela samostatné služby, Charitní pečovatelská služba (CHPS) a Charitní ošetřovatelská služba (CHOS). V roce 2014 se pečovatelská služba rozšířila na 14 pečovatelek a začala v ní působit také sociální pracovnice. V roce 2016 se služba rozšířila o další tři pečovatelky. 

Od roku 2018 má služba svou svatou patronku. Služba byla zasvěcena sv. Ritě. 

Poslání 

Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytování sociální služby lidem se sníženou soběstačností v jejich domácnostech na území města Brna, aby mohli co nejdéle zůstávat ve svém domácím prostředí. 

Cílová skupina 

Službu poskytujeme lidem v nepříznivé sociální situaci, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Cílem naší služby je klient, který  

  • zůstává ve svém domácím prostředí 
  • si rozvíjí nebo zachovává své schopnosti dle svých potřeb 
  • má zabezpečeny své základní potřeby tak, aby udržel dosavadní rodinné a společenské vazby 

Služba svou činnost poskytuje v souladu s Regionální kartou JMK a pokrývá tak všechny relevantní oblasti potřeb.

Více informací zde

Zásady služby 

  • Podpora samostatnosti a soběstačnosti klientů: vedeme a motivujeme klienta k zajišťování jeho potřeb především vlastními silami.  
  • Individuální přístup: klienti bydlí ve svých domácnostech, snažíme se přizpůsobit se jeho zvyklostem, životnímu rytmu a individuálním potřebám.  
  • Podpora přirozených sociálních vazeb: klient je podporován a motivován k udržování sociálních vztahů s rodinou a okolím (přátelé, sousedé, známí). Rodina je podporována v péči o své blízké. 
  • Respekt k právům, soukromí a jedinečnosti každého klienta