Naše cíle a poslání

Cíle pomoci

  • řešení okamžité nouze / ohrožení klienta
  • zprostředkování kontaktu na službu či instituci, která ji zabezpečí (pokud okamžitá pomoc, poskytnutá prostřednictvím CHZS, trvale neřeší životní situaci člověka v nouzi)
  • opakovaná pomoc těm lidem, pro které není při řešení jejich nouze dostupná žádná jiná forma pomoci
    (tzn. neexistuje žádná jiná služba či instituce, kterou by klientovi mohl pracovník CHZS zprostředkovat)

Kdo může služby Charitní záchranné sítě využít? 

Charitní záchranná síť je tu pro každého, na jehož potřeby nereaguje systém stávajících sociálních služeb ani jiných institucí. Klienty CHZS se stávají lidé, kteří svou životní situaci nemohou řešit prostřednictvím registrovaných služeb, ale jiný druh pomoci neodmítají.

Charitní záchranná síť je určena pro všechny lidi v nouzi, kteří pomoc potřebují. Mohou se na ni sami obrátit, může je kontaktovat pracovník CHZS, ale mohou je také doporučit lidé z jejich okolí (rodina, blízcí, známí, přátelé, kolemjdoucí, zaměstnavatel...) 

Víte o někom v Brně, kdo potřebuje tuto pomoc? Kontaktujte nás!

U každého člověka v nouzi, který se na CHZS obrátí se žádostí o pomoc nebo je jí vyhledán, provede pracovník CHZS posouzení jeho životní situace. Na základě tohoto posouzení potom s klientem individuálně hledá vhodné řešení, které povede ke stabilizaci jeho životní situace.