Nástup žadatele

Nástup uživatele

Bezprostředně po vyhodnocení průběhu komise, která rozhodla o přijetí žadatele do chráněného bydlení a písemném vyrozumění, se uskuteční nástup nového obyvatele do zařízení.

V této době dojde k sepsání smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem služby.

K přílohám smlouvy patří provozní řád a ceník. K sepsání smlouvy patří sestavení individuálního plánu, který má podporovat osobní rozvoj uživatele služby a zaručit jasné vědomí o tom, co očekává od pobytu v zařízení.

Před nástupem si uživatel, jeho opatrovník či osoba blízká domluví s vedoucím bytu nastěhování nábytku a osobních věcí.

Vedoucí bytu určí kmenového asistenta a seznámí s ním uživatele, případně jeho opatrovníka či osobu blízkou.

Kmenový asistent je jeden z osobních asistentů, který v konkrétním bytě slouží, a který uživateli věnuje zvláštní péči:

  • doprovod k lékaři
  • kontakt se sociální pracovnicí
  • zprostředkování kontaktu s úřady
  • pomoc při vedení financí (stravné, nájem, vedení peněžního deníku)
  • pomáhá uživateli v organizaci volného času, v době svátků, letních prázdnin pomáhá uživateli (v případě jeho zájmu) naplánovat dovolenou a případně zprostředkuje pobyt na víkendových či prázdninových akcích