Pro koho tu jsme

Domácí hospic pečuje o nemocné v závěru života. Stejně tak poskytuje péči a podporu jejich blízkým.

Většinou se jedná o péči v posledních týdnech až měsících života, které chce nevyléčitelně nemocný prožít v domácím prostředí.

Nejčastěji se jedná o pacienty s uvedenými diagnózami:

 • pokročilá stádia nádorových onemocnění,
 • pokročilá stadia onemocnění nervové soustavy s postupným zhoršováním klinického stavu (např. syndrom demence, amyotrofická laterální skleróza, roztroušená skleróza, stavy po těžkých formách cévních mozkových příhod, komatické stavy s projevy multiorgánového selhání apod.),
 • terminální stádia imobilizačního syndromu,
 • syndrom geriatrické deteriorace,
 • terminální stádia chronických onemocnění srdce, ledvin, trávicího a dýchacího traktu.

Základními podmínkami, které daná onemocnění a stavy spojují, jsou:

 • u nemocného není možná nebo byla vyčerpána kauzální léčba, umožňující vyléčení,
 • pacient a jeho rodina jsou s touto skutečností srozuměni,
  • nemůže – li pacient dát souhlas z důvodu zdravotního stavu, odesílající lékař tuto skutečnost odůvodní v žádosti,
 • onemocnění pacientovi působí vážné obtíže, je zapotřebí péče multidisciplinárního paliativního týmu,
 • při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že má pacient před sebou život v řádu týdnů až několik měsíců,
  • pokud je stav pacienta dlouhodobě (měsíce) stabilní a potřeby nemocného nevyžadují péči multidisciplinárního týmu, je hledáno v diskusi s nemocným a jeho blízkými adekvátní řešení (např. běžná domácí péče),
  • pokud se stav pacienta zhorší natolik, že rodina již nemá psychické či fyzické síly při další péči, je možné pacienta na jeho žádost a po vzájemné domluvě přeložit do lůžkového hospice v Rajhradě.