Informace o službě

Historie Charitní ošetřovatelské služby sahá do roku 1991, kdy začala obnovovat svoji činnost Česká katolická charita a Ministerstvo zdravotnictví ČR experimentálně podpořilo vznik Domácí ošetřovatelské služby, která byla v roce 1993 doplněna službou pečovatelskou. Od ledna 1994 byla Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS) registrována jako nestátní zdravotnické zařízení poskytující zdravotní a sociální péči. V roce 2009 se obě služby definitivně oddělily na Charitní ošetřovatelskou službu (CHOS) a Charitní pečovatelskou službu (CHPS). Výkony ošetřovatelské služby v rozsahu odbornosti domácí zdravotní péče jsou poskytovány zdravotními sestrami na základě předpisu lékaře. Výkony pečovatelské služby poskytují školené pečovatelky na základě smlouvy s klientem. Obě služby se navzájem doplňují dle potřeb klientů.

Poslání:

Charitní ošetřovatelská služba je zařízení Diecézní charity Brno - Služby Brno, jejímž posláním je poskytování odborné zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí klienta. 

Cíle charitní ošetřovatelské služby:

 • optimalizace zdravotního stavu
 • zlepšení individuální úrovně kvality života uživatelů
 • zmírnění následků chorob

Cílová skupina:

 • senioři chronicky a dlouhodobě nemocní
 • lidé v produktivním věku doléčující se z akutního onemocnění
 • onkologicky nemocní

Poskytované služby:

 • odběr biologického materiálu
 • aplikace parenterální terapie
 • ošetření stomií
 • lokální ošetření
 • klyzma, výplachy
 • aplikace léčebné terapie
 • nácvik a zaučování aplikace inzulínu
 • půjčování kompenzačních pomůcek

Principy služby:

 • léčba v pohodlí domova
 • profesionální poskytování služby
 • individualizace služby
 • využívání nejnovějších poznatků v ošetřovatelských postupech
 • uspokojování bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb
 • efektivita
 • rovný přístup bez rozdílu