Domov pokojného stáří Kamenná

Poskytujeme sociální služby seniorům, kteří potřebují ze zdravotních a sociálních důvodů pravidelnou pomoc druhé osoby a tuto pomoc nelze zajistit v podmínkách vlastního domova. Pracovníci domova provází uživatele služeb tímto životním obdobím, podporují běžný způsob jejich života s důrazem na respektování lidské důstojnosti a zachování kvality života ve stáří.

Domov pokojného stáří Kamenná je pobytová sociální služba „domov se zvláštním režimem pro seniory starší 65 let. V současné době máme kapacitu 44 lůžek. Služba je určena seniorům v nepříznivé sociální situaci a se sníženou soběstačností, kteří vyžadují celodenní pomoc druhé osoby z důvodu onemocnění demencí. Potřeby těchto lidí již není možno uspokojit v domácím prostředí ani s veškerou pomocí rodiny či terénních sociálních služeb.

Chcete vědět, co je u nás nového a jak se nám daří? Přečtěte si články z našeho Domova pokojného stáří Kamenná.

Aktuální informace pro návštěvy a opatření související s epidemilogickou situací:

klikni pro návštěvní řád

Potřebujete pravidelnou pomoc druhé osoby a nemůžete již bydlet doma?

Kontaktujte nás

Poznejte naši službu.

informace o službě

Zde najdete vše potřebné pro podání žádosti o přijetí. 

pro žadatele

Naše práce by nebyla možná bez podpory dárců.

Naši dárci a sponzoři

Kontakt Domov pokojného stáří Kamenná
Kamenná 29, 639 00 Brno
Telefon 543 212 845 (přímá péče), 543 213 266 (kanceláře)
E-mail ZiFuQOQ8~gBhT65j4mnhTj
Číslo účtu 1583741621/0100, variabilní symbol: 124, KB a.s.
Vedoucí Mgr. Andrea Slavíčková, DiS.