Informace pro návštěvy

Návštěvy v Domově pokojného stáří Kamenná od 5. 12.2020

Vážení rodinní příslušníci,

Mimořádné opatření platné od 12. 4. 2021 dovoluje návštěvy v případech: 

 • Osoba, v případě, že se před zahájením návštěvy prokáže negativním výsledkem POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (je možno využít negativní výsledek testu v rámci plošného testování obyvatel), nebo RT-PCR testu (SMS nebo potvrzení z laboratoře), který nesmí být starší 48 hodin před zahájením návštěvy.
 • osoba, která v posledních 90 dnech přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom písemný doklad od svého lékaře.
 • Nově je výjimka udělena osobám, které doloží certifikát MZ o ukončeném očkování, od kterého uplynulo min.14 dní.

Výše zmíněné osoby, které splňují tyto požadavky mohou přijít na návštěvu v době od Po – Ne od 9:00 – 16:00 h. a musí mít zajištěn vlastní nový funkční respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95, bez výdechového ventilu. Další ochranné pomůcky Vám zajistí Domov pokojného stáří Kamenná (rukavice, návleky a další dle potřeby).

Z důvodu kapacity nejsme schopni provádět testy na COVID-19 v zařízení, děkujeme za pochopení.

Níže přikládáme kontakt na odběrová místa v Brně a další naleznete na: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ .

Prosíme tedy všechny návštěvy, aby dodržovaly následující epidemiologická opatření:

 • Vstup do areálu i zařízení je povolen pouze s novým, funkčním respirátorem (min. třídy FFP2, KN95, bez výdechového ventilu), který zakrývá nos i ústa. Respirátor je nutné nasazený na nosu i ústech po celou dobu návštěvy.
 • Při každé návštěvě budete dotazováni na aktuální příznaky onemocnění a bude nutné vyplnit a podepsat příslušný dotazník.
 • Použijte dezinfekci na ruce, vezměte si a nasaďte si prosím jednorázové rukavice a návleky, které jsou na stolku ve vestibulu k dispozici.
 • Přejděte prosím přes modrou dezinfekční rohož.
 • Návštěvy jsou povoleny v počtu max. 2 osoby u jednoho klienta.
 • Nevstupujte do zařízení, pokud víte, že jste se v předchozích 14 dnech setkali s Covid pozitivním člověkem.
 • Nevstupujte do zařízení nemocní či s jakýmkoli příznakem respiračního onemocnění (teplota, rýma, kašel apod.)
 • V zařízení (na chodbách, ve vestibulu, na pokojích, v zahradě) se neshlukujte, dodržujte od ostatních klientů i jejich rodinných příslušníků nejméně 2 m rozestupy.
 • Pokud jdete navštívit klienta, který je na pokoji sám, zdržujte se prosím pouze na pokoji. V případě klienta, který je na vícelůžkovém pokoji, můžete využít další prostory (např. společenskou místnost, jestliže je neobsazená).
 • Na terase, v zimní zahradě a spol. místnosti zůstávejte ve skupince v počtu maximálně 3 osoby.
 • Nenavštěvujte pokoje klientů, kteří nejsou vašimi příbuznými a zdržte se fyzického kontaktu s nimi.
 • Doporučujeme pohyb pouze v areálu zařízení (zahrada, dvorek).

Prosíme o dodržování těchto opatření, je v zájmu vás, pracovníků zařízení, ale zejména klientů.

V případě nedodržování stanovených opatření může dojít k omezení návštěvního režimu.

Děkujeme!

Antigenní test na COVID-19

Odběrové místo – Výstaviště Brno , vstup pro pěší, brána 1
http://covidtestbrno.cz/cs/#/terms
+420 770 130 932

Test RT – PCR na Covid-19

Odběrové místo – FN Brno, před vstupem do FN Brno
https://www.fnbrno.cz/testovani-na-koronavirus-ve-fn-brno-a-rezervacni-system/t6852
+420 532 231 111

Odběrové místo – SPADIA LAB Brno, s.r.o., Jugoslávská 13, Brno
+420 545 424 774

Odběrové místo – Veveří 64, Brno, 1. patro
https://www.spadia.cz/verejnost/vysetreni/test-covid-19/brno-test-na-koronavirus-metodou-pcr-pro-samoplatce-vystaveni-potvrzeni/