Sponzoři

 jmk

„Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015650, financovaný z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Srdečně děkujeme, že podporujete provoz Domova sv. Markéty - azylové domy Brno. Bez pomoci dárců a dobrovolníků by naše práce nebyla možná. Pomáháte každý rok desítkám žen s dětmi, které se ocitly v krizové situaci a bez bezpečného přístřeší, začít znovu a najít domov naplněný šťastnějšími okamžiky.

Chcete nás také podpořit? Můžete tak učinit prostřednictvím portálu Darujme.cz.

V roce 2021 jsme realizovali projekt: Programy pro děti a maminky z azylového domu

logo_Brno_stred_barevne

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

NROS_CMYK_logo

logo-nadační-fond-tesco

 

Dárci roku 2018 nad 20.000 Kč

OSC_logo_claim_RGB

 • OSC, a.s., Ing. Jindřich Kysela
 • Fluidtechnik Bohemia,s.r.o., Ing. Milena Hořáková
 • Maxprogres, s.r.o., Brno
 • Česká spořitelna
 • Wistron InfoComm, Brno
 • DaK interiéry
 • Pelánek Zdeněk, Brno
 • Drogerie DM
 • Městský úřad Modřice
 • ÚMČ Brno-Královo Pole
 • ÚMČ Brno-střed

Dárci roku 2017 nad 20.000,- Kč

OSC_logo_claim_RGB    OSC, a.s., Brno - 

 • Maxprogres, s.r.o., Brno
 • Fluidtechnik Bohemia s.r.o., Brno
 • Nadace Naše dítě
 • ÚMČ Brno-střed

Dárci roku 2016 nad 20.000,- Kč

OSC_logo_claim_RGBOSC, a.s., Brno

 • Maxprogres, s.r.o., Brno
 • Fluidtechnik Bohemia s.r.o., Brno
 • GSP Rafinerie, Brno
 • Sítek Jan, Hlohovec
 • ÚMČ Brno – Židenice
 • ÚMČ Brno – Královo Pole
 • Město Modřice

Dárci roku 2015 nad 20.000,- Kč

 • GSP Rafinerie, Brno
 • Fluidtechnik Bohemia,s.r.o., Ing. Milena Hořáková
 • Internet shop, Ing.Monika Štenclová
 • Maxprogres,s.r.o.,Brno
 • OSC, a.s. Brno
 • ÚMČ Brno-Královo Pole
 • ÚMČ Brno – Židenice
 • Městský úřad Modřice

Dárci roku 2014 nad 20.000,- Kč 

 • Fluidtechnik Bohemia,s.r.o., Ing. Milena Hořáková
 • Maxprogres,s.r.o.,Brno
 • Městský úřad Modřice
 • ÚMČ Brno-Královo Pole

Dárci roku 2013 nad 20.000,- Kč

 • Fluidtechnik Bohemia,s.r.o., Ing. Milena Hořáková
 • Maxprogres,s.r.o.,Brno
 • Městský úřad Modřice
 • ÚMČ Brno-Královo Pole

Děkujeme všem ostatním dárcům a příznivcům, kteří jakkoliv podpořili Domov sv. Markéty - azylové domy Brno.