Tříkrálová sbírka v Brně

O sbírce

Tříkrálová sbírka je dobročinný projekt neziskové organizace Charita Česká republika, který se koná vždy od 1. do 14. ledna na celém území České republiky.

Cílem je nejen získat finanční dary na pomoc lidem v nouzi, kterým Charita poskytuje služby, ale také obnovit a podpořit tříkrálovou tradici, která byla v Čechách a na Moravě vždy živá. Rozdávat požehnání do domácností zde vyrazí více než tisíc tříkrálových dobrovolníků - koledníků.

Sledujte s námi sčítání výsledků aktuálního ročníku!

2020_3K_Pruvod 56

Koledníci tvoří trojčlenné skupinky, které přenáší zapečetěnou kasičku na dary s logem Charity ČR. V kolednické skupince nebo v jejím doprovodu musí být člověk starší 15 let s občanským průkazem a kolednickou průkazkou, jejíž číslo je totožné s číslem kasičky.

Historie výsledků Tříkrálové sbírky v Brně

Využití sbírky v Brně

Tříkrálové články

Informace o Tříkrálové sbírce v celé brněnské diecézi

Poslání sbírky

„Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla“ se naplňuje těmito způsoby:

  • sběr finančních prostředků na pomoc lidem v nouzi a realizace této pomoci prostřednictvím charitních projektů a služeb,
  • výchova veřejnosti k charitativnímu cítění, k vědomí, že mezi námi žijí lidé, kteří se ocitli v obtížné existenční situaci a posláním Charity je jim pomáhat,
  • šíření radostné zvěsti o narození pána Ježíše Krista do všech domácností v ČR.

Historie sbírky

Tříkrálovou sbírku se poprvé podařilo zorganizovat v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Na základě podpory, jaké se organizátorům dostalo od dobrovolníků i dárců, bylo v roce 2001 rozhodnuto o celorepublikovém konání sbírky. Tato sbírka je nejen tradicí naší země, ale představuje také pravidelný zdroj podpory činnosti Charity.

Pokud máte zájem o koledování v Brně kontaktujte koordinátora sbírky ponx_YSSo.vl2~lgb5

Děkujeme za vaši podporu!