Jak služba funguje

Po přivítání v denním centru je uživatel seznámen s podmínkami pro poskytování služby. Uživatel se seznámí s Provozním řádem DC, který je každému k dispozici. Uživatel následně nahlásí potřeby, které se zaměstnanci pokusí uspokojit prostřednictvím servisu služeb, které denní centrum svým uživatelům nabízí. Druh pomoci může mít různou formu (např. zajištění nejzákladnějších životních potřeb nebo sociální poradenství). Ze závažnosti situace vyplyne, zda bude potřeba dlouhodobější spolupráce, např. formou individuálního plánu, či ne. U dlouhodobější spolupráce sociální pracovník společně s uživatelem pracují na řešení jeho nepříznivé situace.

Každý uživatel má prvních 10 návštěv nárok na polívku s chlebem zdarma, poté platí za jídlo deset korun. Toto opatření bylo zavedeno ne z důvodu výdělečnosti zařízení, ale z důvodu omezení zneužívání služeb. V době, kdy jsou služby uživateli poskytovány bezplatně, se pokoušíme přimět uživatele, aby si třeba i s naší pomocí zajistil pravidelný příjem nebo minimálně sociální dávky, které pokryjí náklady spojené s poskytováním služby.

Podmínky přijetí

  • zájemce o službu je starší 18 let
  • lidé bez domova, kteří mají jinou státní příslušnost než (ČR) jsou jednorázově odbaveni, ale následující návštěva musí být pouze na písemné doporučení poradny pro cizince DCHB - Celsuz.
  • uživateli může být služba odmítnuta v případě, že je pod vlivem jakékoli omamné, návykové látky, je agresivní, zavšivený nebo trpící infekční nemocí (§36 505/2006 Sb). V těchto případech (zavšivení, závislost) pomohou zaměstnanci zprostředkovat pomoc u organizace, která se na danou problematiku specializuje.

Otevírací doba

Po, út, čt, pá – 8:00-12:00, 13:00-16:00
St – 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Poslední vstup je půl hodiny před koncem otevírací doby
Každou první středu v měsíci je zavřeno

Jak nás najdete

Z hlavního nádraží tramvají číslo 2 (směr Stará Osada), vystoupíte na zastávce Tkalcovská a jdete dále asi 50 m ve směru jízdy tramvaje, kde odbočíte doleva na Bratislavskou ulici. Dále jdete po Bratislavské a po levé straně najdete číslo domu Bratislavská 58A – vchod přes průjezd do dvora, zadní budova.