Informace o službě

Noclehárna nabízí své služby od 1. 1. 2011. Tato ambulantní sociální služba vznikla z důvodu zvýšené poptávky po tomto typu nízkoprahového ubytování.

V prosinci 2012 se noclehárna přestěhovala ze své původní adresy (Kalova 61) na ulici Bratislavská 58. Nyní poskytuje své služby mužům i ženám. Celková kapacita zařízení se navýšila na 34 lůžek (24 lůžek pro muže, 10 pro ženy.)

Poslání

Noclehárna je nízkoprahové zařízení, jehož cílem je poskytnout komplex kvalitních služeb sociální intervence pro populaci, která si z důvodu svého sociálního znevýhodnění jinak nemůže zajistit řešení své obtížné situace a případná jiná pomoc je pro ni nedostupná.

Posláním noclehárny je „Sociální pomoc lidem bez přístřeší směřující k předcházení sociálnímu vyloučení, k podpoře k sociálnímu začleňování a zachování lidské důstojnosti.“

Cílovou skupinou jsou především osoby bez přístřeší (muži i ženy), dále osoby žijící v bytových podmínkách ohrožující zdraví či život. Služby mohou využít také cizinci a etnické menšiny.

Naší cílovou skupinou nejsou osoby nezletilé a nesoběstačné.

Poskytované služby

  • poskytnutí přenocování
  • pomoc při zajištění stravy - možnost ohřevu vlastního jídla v mikrovlnné troubě nebo jeho uvaření na vařiči
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: sprcha, holení
  • zprostředkování navazujících služeb

Služba svou činnost poskytuje v souladu s Regionální kartou JMK a pokrývá tak všechny relevantní oblasti potřeb.

Více informací zde