Jak služba funguje

Provozní doba noclehárny je od 20:00 do 8:00 hodin každý den. Mimo tuto dobu je noclehárna uzavřena.

Příjem uživatelů k noclehu probíhá v tyto časy: 20:00, 21:00, 21:30 a ve 22:00 hodin. Po 22. hodině nebudou již žádné osoby k noclehu přijaty. Výjimku tvoří uživatelé, kteří přesáhnou dobu příjmu k noclehu z důvodu výkonu zaměstnání. Tito mohou o výjimku požádat vedoucího nebo jeho zástupce. Povolení je vystaveno písemně. Pozdní příchod z důvodu návštěvy lékaře (pohotovosti) prokazuje uživatel záznamem o ošetření.

Doba nočního klidu je stanovena od 23:00 do 7:00. Do 23. hodiny mohou uživatelé pobývat v šatně a mají možnost si uvařit čaj, kávu nebo si ohřát jídlo.

Budíček je stanoven v 7:00, v 7:30 hod. se pokoje uzavírají. 

Komu jsou služby určeny

Cílovou skupinou jsou především osoby bez přístřeší, dále osoby žijící v bytových podmínkách ohrožující zdraví či život, osoby ve stavu hmotné či sociální nouze, osoby bez zázemí, se špatným uspokojováním jejich základních potřeb. Služby mohou využít také cizinci a etnické menšiny.