Ostatní pomoc

Spektrum charitní činnosti je široké a reaguje na aktuální potřeby lidí, kteří se pro pomoc obracejí. Jedná se jednorázové i dlouhodobé akce, aktivity a projekty přispívající k šíření charitního poslání, lidskosti, vzájemné toleranci a úctě.

Mnohé služby zajišťují také farní charity a společenství, které spojují komunitu a pomáhají šířit charitní poslání směrem k veřejnosti.