Pastorační činnost

Motto:

Vzorem a základem našeho sklonění se k bližnímu je ono primární a fascinující sklonění se Boha k nám. Ten, kdo pečuje o potřebné, strádající a nemocné v jistém slova smyslu napodobuje Boha.

Prof. Ctirad Pospíšil


Slovo pastorace pochází z latinského slovesa pascere, které do češtiny překládáme slovy živit, krmit nebo pást. Jde o odkaz na Kristova slova o tom, že je dobrý pastýř, který zná své ovce, stará se o ně a pokládá za ně svůj život (Jan 10, 11 - 15). Pastorační činnost je tedy péče o duchovní rozměr lidí, který je nositelem podstaty lidského života a jako takový má schopnost a ambice směřovat za horizont našeho běžného dosahu.

Pastorace v rámci odboru Služby Brno je vykonávána na území města Brna ve shodě s učením a praxí Římskokatolické církve. Je určena všem, kteří jakýmkoliv způsobem přicházejí do styku s Charitou: charitním zaměstnancůmdobrovolníkům, klientům, farním charitám a všem lidem zabývajícím se sociální prací na křesťanských zásadách. Zahrnuje návštěvu jednotlivých zařízení v Brně, duchovní rozhovory, přípravu ke svátostem, podporu duchovního rozměru charitní práce a další.

Pastorační činnost zajišťuje

Mgr. Pavel Hruban

pastorační asistent
asistent pro psychosociální a duchovní péči
Diecézní charita Brno – Služby Brno
tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
mob. + 420 731 336 574
_8Io2W.jb9nxQOQ8~gBhT65j4mnhTj