Podpora lidí se zdravotním postižením

Každý člověk může žít spokojený a důstojný život. Na cestě k němu pomáháme lidem s mentálním, tělesným, smyslovým či jiným postižením překonat všechny překážky. Nabízíme širokou škálu služeb – od sociální a pedagogické péče, přes terapeutické činnosti až po psychologickou a další pomoc.

V Brně nabízíme klientům s mentálním, chronickým duševním a kombinovaným postižením nebo autismem: