Podpora lidí znevýhodněných na trhu práce

Podporujeme lidi, kteří se ocitli v situaci, kdy nemohou dlouhodobě najít z různých důvodů zaměstnání – ať už jim chybí vhodná kvalifikace, předpoklady nebo sociální dovednosti. Pracujeme s nimi v rámci sociální rehabilitace a pomáháme jim navracet se na trh práce.

Komplexní pomoc pro lidi dlouhodobě nezaměstnané poskytuje v Brně Centrum CELSUZ.