Pomoc matkám v tísni

Pomáháme matkám a otcům v krizových situacích, na něž sami nestačí a neumí je vyřešit. Pracujeme mimo jiné s oběťmi domácího násilí. Podporujeme klienty v hledání řešení obtížné životní situace a nabízíme jim pomoc s péčí o děti, které jsou v těchto situacích těmi nejzranitelnějšími. Nabízíme více úrovní služeb – azylové bydlení, sociální a právní poradenství, psychologickou a duchovní pomoc, aktivizační a resocializační programy, volnočasové a výchovné aktivity pro děti a další služby.

Pomoc matkám s dětmi v tísni v Brně zajišťuje Domov sv. Markéty - azylové domy Brno.