Prevence rizikového chování

Jsme tam, kde nás lidé skutečně potřebují. Věnujeme se prevenci rizikového chování – které souvisí například s drogami a dalšími negativními vlivy. Přicházíme za lidmi na ulici (streetwork) a poskytujeme bezpečný prostor pro to, aby u nás lidé závislí či jinak ohrožení rizikovým chováním mohli najít pomoc. Provozujeme síť center terénních programů, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a kontaktní centra pro uživatele návykových látek.