Co nachystat před přijetím do Domácího hospice sv. Lucie

Co si připravit před první návštěvou Domácího hospice sv. Lucie:

  • lékařskou zprávu o aktuálním zdravotním stavu,
  • občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny,
  • léky, které aktuálně nemocný užívá a potřebné zdravotnické pomůcky (př. stomické sáčky, převazový materiál…),
  • pomůcky, které běžně nemocný užívá (brýle, hole, berle, naslouchátko) ostatní kompenzační pomůcky, jako např. vozík, chodítko, polohovací lůžko, kyslíkový přístroj, Vám rádi zapůjčíme či zprostředkujeme z půjčovny pomůcek.

Financování péče:

Návštěvy multidisciplinárního týmu Domácího hospice sv. Lucie jsou pro klienta bezplatné, péče je hrazena částečně ze zdravotního pojištění a částečně z účelové dotace JMK na domácí hospicovou péči. Za zapůjčení kompenzačních pomůcek nemocný a rodina platí - klikněte na ceník kompenzačních pomůcek,

Pacient v domácí hospicové péči má možnost požádat o příspěvek na péči, s jehož vyřízením může pomoci sociální pracovnice.