Podmínky přijetí do Domácího hospice sv. Lucie

Domácí hospic sv. Lucie poskytuje péči nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem, 24 hodin denně 7 dní v týdnu v jejich domácím prostředí. Podporuje jejich rodiny a blízké v každodenní péči o nemocného. Pečuje o pacienty na území města Brna.

Pomocí multidisciplinárního týmu zajišťujeme:

 • lékařskou a ošetřovatelskou péči,
 • zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného,
 • sociální služby,
 • psychologickou poradnu,
 • na vyžádání duchovní péči v jejich prostředí,
 • všestrannou podporu rodinným příslušníkům a pečujícím osobám.

Podmínky přijetí

Ze strany pacienta:

 • pacient trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stadiu,
 • pacient je seznámen se svým zdravotním stavem a přiměřeně svým možnostem porozuměl závažnosti a prognóze své nemoci,
 • pacient rozumí možnostem i limitům domácí hospicové péče a souhlasí s jejími principy,
 • pacient si přeje péči v domácím prostředí,
 • neexistují závažné zdravotní, sociální či jiné důvody vylučující možnost péče v přirozeném prostředí pacienta,
 • je pacientem podepsán Svobodný informovaný souhlas,
 • pacient má trvalé či přechodné bydliště na území města Brna.

Ze strany rodinných příslušníků či pečujících osob:

 • rodina je informována o zdravotním stavu nemocného (s jeho svolením) a přiměřeně svým možnostem porozuměla závažnosti a prognóze jeho nemoci,
 • rodina rozumí možnostem i limitům domácí hospicové péče a souhlasí s jejími principy,
 • rodina je ochotná se spolupodílet na péči a v rodině či mezi pacientovými blízkými je alespoň jedna osoba připravená převzít odpovědnost za kontinuální péči o pacienta.

Ze strany odesílajícího lékaře:

Ze strany Domácího hospice:

 • Domácí hospic sv. Lucie má volnou kapacitu pro přijetí pacienta.