Domov pokojného stáří Kamenná

Více informací naleznete v menu napravo  ⇒ ⇒ ⇒

Nabízíme sociální služby seniorům, kteří potřebují ze zdravotních a sociálních důvodů pravidelnou pomoc druhé osoby a tuto pomoc nelze zajistit v podmínkách vlastního domova. Pracovníci domova provází uživatele služeb tímto životním obdobím, podporují běžný způsob jejich života s důrazem na respektování lidské důstojnosti a zachování kvality života ve stáří.

Na jedné adrese poskytujeme:

Domov pro seniory pro seniory od 63 let, jejichž soběstačnost v uspokojování základních životních potřeb je snížena a v důsledku toho jsou závislí na podpoře a pomoci jiné osoby. Kapacita je 4 lůžka.

Domov se zvláštním režimem pro seniory od 65 let, jejichž soběstačnost v uspokojování základních životních potřeb je snížena z  důvodu onemocnění stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí a v důsledku toho jsou závislí na podpoře a pomoci jiné osoby. Kapacita je 40 lůžek

Adresa zařízení: Kamenná 29, 639 00 Brno (odkaz na mapy)
Telefon: 543 212 845 (přímá péče), 543 213 266 (kanceláře)
E-mail: ZiFuQOQ8~gBhT65j4mnhTj
Vedoucí: Mgr. Andrea Slavíčková, DiS.
Kontakty na další pracovníky Domova (odkaz do adresáře)
Číslo účtu: 1583741621/0100, variabilní symbol: 108, KB a.s. - Brno


                 DSC01101

Historie domova

Partneři Domova: 

logo_MaxprogresRlogo_MPSV logo jmk - oříznuté logo_Brno