Ceny služeb 

Úhrada za pobyt a příspěvek na péči

od 1. 5. 2018 

 

 

3 lůžk. pok.
(Kč)

2 lůžk. pok.
(Kč)

2 lůžk. + soc. zař.
(Kč)

1 lůžk. pok.
(Kč)

Strava

170

170

170

170

Bydlení

168

177

187

187

1 den

338

347

357

357

1 měsíc

(koef. 30,42)

10 282

10 556

10 860

10 860

PnP I.stupeň 880 Kč

11 162

11 436

11 740

11 740

PnP II.stupeň 4400 Kč

14 682

14 956

15 260

15 260

PnP III.stupeň 8800 Kč

19 082

19 356

19 660

19 660

PnP IV.stupeň 13200Kč

23 482

23 756

24 060

24 060

* Koeficient 30,42 - výše úhrady za ubytování a stravu je stanovena jako násobek částky za 1 den a průměrné roční délky měsíce

PnP-příspěvek na péči

Výpočet vratek úhrady za neodebranou stravu 

Strava platba za 1 den (Kč) vratka za jednotlivá jídla (Kč)/ 1 den*
Snídaně 47 37
Oběd 76 54
Večeře 47 37
Celkem 170 128

* Platí v případě plné úhrady.

Výpočet vratek úhrady za péči - při pobytu mimo Domov za 1 celý kalendářní den

Příspěvek na péči platba/ měsíc (Kč) Vratka za 1 den v Kč
PnP I. stupeň 880 28,93
PnP II. stupeň 4 400 144,64
PnP III. stupeň 8 800 289,28
PnP IV. stupeň 13 200 433,93

Schválila Mgr. andrea Slavíčková, DiS.

V Brně 3. dubna 2018

Ceník ke stažení