Pro koho tu jsme

Poslání

Domov pokojného stáří Kamenná je pobytové zařízení Diecézní charity Brno. Poskytujeme sociální služby seniorům, kteří potřebují ze zdravotních a sociálních důvodů pravidelnou pomoc druhé osoby a tuto pomoc nelze zajistit v podmínkách vlastního domova. Pracovníci domova provází uživatele služeb tímto životním obdobím, podporují běžný způsob jejich života s důrazem na respektování lidské důstojnosti a zachování kvality života ve stáří.

Okruh osob, kterým poskytujeme služby

Pomoc poskytujeme prostřednictvím dvou služeb

1) Domov pro seniory (pro více informací klikněte na nadpis)

Domov pokojného stáří Kamenná je určen pro seniory od 63 let, jejichž soběstačnost v uspokojování základních životních potřeb je snížena a v důsledku toho jsou závislí na podpoře a pomoci jiné osoby. Kapacita je 4 lůžka.

2) Domov se zvláštním režimem (pro více informací klikněte na nadpis)

Domov pokojného stáří Kamenná je určen pro seniory od 65 let, jejichž soběstačnost v uspokojování základních životních potřeb je snížena z  důvodu onemocnění stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí a v důsledku toho jsou závislí na podpoře a pomoci jiné osoby. Kapacita je 40 lůžek.