Domov pro seniory

Veřejný závazek

Veřejný závazek  je základní charakteristikou registrované sociální služby a určuje pravidla jejího fungování. Všichni zaměstnanci se řídí tímto Veřejným závazkem.

Poslání

Posláním domova pro seniory Domova pokojného stáří Kamenná je poskytovat celodenní sociální a ošetřovatelskou péči osobám od 63 let, které již nemohou setrvat ve svém domácím prostředí ani za veškeré pomoci rodiny či jiných terénní sociálních služeb.

Našim cílem je klient, který:

 • žije a zachovává své zvyky jako byl zvyklý doma
 • si zachová soběstačnost a mobilitu co nejdéle
 • se dobře adaptuje na nové prostředí a životní situaci
 • má možnost udržovat kontakty se svým přirozeným sociálním prostředím a svými blízkými
 • je důstojně doprovázen na konci svého života.

Komu poskytujeme službu:

Službu umíme poskytnout lidem nad 63 let v nepříznivé sociální situaci, kteří z důvodu potřeby celodenní péče již nemohou setrvat ve svém domácím prostředí ani za pomoci rodiny či terénních sociálních služeb.

Komu službu můžeme poskytnout:

 • osobám, které potřebují celodenní péči
 • lidem, kteří nemohou s pomocí rodiny nebo terénních služeb zůstat doma ve svém přirozeném prostředí
 • lidem, kteří nejsou mladší než 63 let
 • osobám, které jsou orientované časem, místem a osobou a dokáží sami řešit běžné životní situace a nepotřebují jiný typ sociální služby.

Službu nemůžeme poskytnout, pokud:

 • Nemáme volné místo (kapacita Domova pro seniory jsou 4 místa)
 • Zájemce žádá službu, kterou neposkytujeme
 • Žadateli o službu jsme dali výpověď ze služby v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o službu
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje intenzivní zdravotnickou péči ve zdravotnickém zařízení
 • Senior má akutní infekční nemoc.

Celý veřejný závazek Domova pro seniory

Materiální a technické vybavení služeb Domova

Nabídka aktivit pro uživatele

Ceník