DSC01528Komunikace pohybem: taneční a pohybová terapie pro seniory

Díky finanční podpoře projektu Ministerstvem kultury můžeme našim klientům umožnit do 31. 12. 2016 každý týden zážitek taneční a pohybové terapie.

Hlavním cílem projektu je rozvoj kvality života seniorů. Projektem se také zaměřujeme na bourání pomyslných i reálných bariér mezi lidmi. Odstraňování bariér se děje prostřednictvím aktivní činnosti, tedy tance a pohybu - prostřednictvím taneční a pohybové terapie.

Taneční a pohybová terapie probíhá v malé skupině a umožňuje tak seniorům být v sociálním kontaktu s dalšími účastníky. Pro vybrané klienty, kteří by ze skupinového setkání  neprofitovali, probíhá i individuálně. Tanečně-pohybové setkání probíhá obvykle za doprovodu hudby a začíná jemným rozehřátím celého těla, s ohledem na pohybové možnosti jednotlivých účastníků. Díky tomu se mohou účastnit i senioři s omezenou schopností pohybu. 

"Hlavním smyslem této úvodní části je to, aby si senioři začali uvědomovat své tělo a to, jak se cítí. Pro mě jako terapeutku je v úvodu důležité se naladit na momentální rozpoložení účastníků skupiny, které je patrné z míry jejich aktivity či pasivity, výrazů v obličeji, očního kontaktu." vysvětluje Jitka Mozorová, která skupinu vede. 

Pohyb také slouží jako neverbální komunikační prostředek, především u seniorů, kteří v důsledku  zdravotního postižení (onemocnění demencí, stavu po cévní mozkové příhodě aj.) ztrácí schopnost slovní komunikace. "Prostřednictvím pohybu můžou tito senioři vyjádřit emoce a s nimi spojenou zadržovanou energii, což vede k fyzickému i psychickému uvolnění", dodává taneční terapeutka. 

V hlavní části taneční terapie jsou využívány různé pomůcky, které fungují jako motivace k pohybu a tanci. "Pomůcky nám umožňují věnovat se různým kvalitám pohybu, jako je například pohyb rychlý-pomalý, malý-velký atd. Pomůcky také rozvíjí hravost a fantazii a zapojují smyslové vnímání. Nejčastěji používáme barevná peříčka, chřestítka, napínací gumy a barevné šátky, které jsou u seniorů obzvláště oblíbené. " sděluje Jitka Mozorová.

Děkujeme za podporu!

Závěrečná zpráva projektu Komunikace pohybem: taneční a pohybová terapie pro seniory

Projekt, který umožnil klientům Domova pokojného stáří Kamenná zážitek taneční a pohybové terapie, probíhal po celý rok 2016. Realizován byl díky podpoře Ministerstva kultury ČR. Děkujeme!

Ministerstvo kultury podpořilo projekt Komunikace pohybem: taneční a pohybová terapie pro seniory

Ministerstvo kultury podpořilo projekt Komunikace pohybem: taneční a pohybová terapie pro seniory

Díky finanční podpoře projektu Ministerstvem kultury můžeme klientům Domova pokojného stáří Kamenná umožnit do 31. 12. 2016 každý týden zážitek taneční a pohybové terapie.
Více o projektu si přečtěte zde.

                              DĚKUJEME!