EVZZiva pamet

 

 

Domov pokojného stáří Kamenná je od 1. 7. 2014 účastník projektu „Konsorcium nevládních organizací ve prospěch seniorů, zejména obětí nacionálního socialismu v České republice“ jehož smyslem a účelem je zlepšení kvality života seniorů, zvláště pak obětí nacionálního socialismu. Projekt je zaměřen na zlepšení péče o tyto seniory, jejich zapojení do společenského života, jakož i posílení respektu k jejich osudům v obecném vnímání společnosti.
Cílem projektu je rovněž zvýšení zájmu politické reprezentace a veřejnosti o potřeby a zájmy těchto seniorů a mobilizace vědomí odpovědnosti a ochoty těmto seniorům poskytovat pomoc. Roli vedoucí agentury, která je žadatelem a příjemcem finančních prostředků od nadace EVZ (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft), se sídlem Lindenstrasse 20-25, 109 69 Berlin, SRN, je Živá paměť o. p. s.

 

 Výsledky projektu NGO Konsorcium za prvních 12 měsíců jeho působení v Domově pokojného stáří Kamenná (dokument Adobe PDF)Výsledky projektu NGO Konsorcium za prvních 12 měsíců jeho působení v Domově pokojného stáří Kamenná

Verze ke stažení v anglickém jazyce

Článek o projektu v Katolickém týdeníku

 

Podpora Nadace EVZ pro Domov pokojného stáří Kamenná byla prodloužena o 4 měsíce

Podpora Nadace EVZ pro Domov pokojného stáří Kamenná byla prodloužena o 4 měsíce

Německá spolková nadace Stiftung EVZ schválila žádost Živé paměti o prodloužení projektu, který měl být ukončen 31. 12. 2016  o čtyři měsíce, tj. do 30. dubna 2017. Děkujeme!

Podpora Nadace EVZ pro Domov pokojného stáří Kamenná trvá již 2 roky

Podpora Nadace EVZ pro Domov pokojného stáří Kamenná trvá již 2 roky

Domov pokojného stáří Kamenná je od 1. 7. 2014 účastník projektu „Konsorcium nevládních organizací ve prospěch seniorů, zejména obětí nacionálního socialismu v České republice“ jehož smyslem a účelem je zlepšení kvality života seniorů, zvláště pak obětí nacionálního socialismu. Projekt je zaměřen na zlepšení péče o tyto seniory, jejich zapojení do společenského života, jakož i posílení respektu k jejich osudům v obecném vnímání společnosti.

Podpora Nadace EVZ pro Domov pokojného stáří Kamenná trvá již rok a půl

Podpora Nadace EVZ pro Domov pokojného stáří Kamenná trvá již rok a půl

Domov pokojného stáří Kamenná je od 1. 7. 2014 účastník projektu „Konsorcium nevládních organizací ve prospěch seniorů, zejména obětí nacionálního socialismu v České republice“ jehož smyslem a účelem je zlepšení kvality života seniorů, zvláště pak obětí nacionálního socialismu. Projekt je zaměřen na zlepšení péče o tyto seniory, jejich zapojení do společenského života, jakož i posílení respektu k jejich osudům v obecném vnímání společnosti.

Podpora Nadace EVZ pro Domov pokojného stáří Kamenná trvá již rok

Podpora Nadace EVZ pro Domov pokojného stáří Kamenná trvá již rok

Domov pokojného stáří Kamenná je od 1. 7. 2014 účastník projektu „Konsorcium nevládních organizací ve prospěch seniorů, zejména obětí nacionálního socialismu v České republice“ jehož smyslem a účelem je zlepšení kvality života seniorů, zvláště pak obětí nacionálního socialismu. Projekt je zaměřen na zlepšení péče o tyto seniory, jejich zapojení do společenského života, jakož i posílení respektu k jejich osudům v obecném vnímání společnosti.

Nadace Erinnerung, Verantwortung und Zukunft podpořila Domov pokojného stáří Kamenná

Nadace Erinnerung, Verantwortung und Zukunft podpořila Domov pokojného stáří Kamenná

Domov pokojného stáří Kamenná je od 1. července 2014 účastník projektu „Konsorcium nevládních organizací ve prospěch seniorů, zejména obětí nacionálního socialismu v České republice“ jehož smyslem a účelem je zlepšení kvality života seniorů, zvláště pak obětí nacionálního socialismu. >>>