Výbor dobré vůle podpořil Domov pokojného stáří Kamenná

Výbor dobré vůle podpořil Domov pokojného stáří Kamenná

Výbor dobré vůle, Nadace Dagmar Havlové podpořil Domov pokojného stáří Kamenná částkou 40 000 Kč na nákup speciálního polohovacího vozíku pro imobilní osoby. Děkujeme!

Výbor dobré vůle podpořil vzdělávání zaměstnanců Domova pokojného stáří v Bazální stimulaci

Výbor dobré vůle podpořil vzdělávání zaměstnanců Domova pokojného stáří v Bazální stimulaci

Pracovníci Diecézní charity Brno – Služby Brno poskytují péči klientům, kteří jsou vysoce závislí na podpoře a pomoci druhé osoby. V péči o klienty, kteří nejsou schopni sami uspokojovat svoje potřeby jsou využívány nové metody a techniky práce, mezi které patří Bazální stimulace. Příspěvek Nadace ve výši 50 000,- Kč umožnil vzdělávání pracovníků v tomto konceptu.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové daroval Domovu pokojného stáří Kamenná polohovací lůžka

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové daroval Domovu pokojného stáří Kamenná polohovací lůžka

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dlouhodobě poskytuje pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se již sami o sebe postarat nemohou.