Duchovní služba v rámci Diecézní charity Brno - Služby Brno 

 

Motto:

Vzorem a základem našeho sklonění se k bližnímu je ono primární a fascinující sklonění se Boha k nám. Ten, kdo pečuje o potřebné, strádající a nemocné v jistém slova smyslu napodobuje Boha.

Prof. Ctirad Pospíšil


Duchovní služba v rámci odboru Služby Brno na území brněnského děkanství je vykonávána ve shodě s učením a praxí Římskokatolické církve. Je určena všem, kteří jakýmkoliv způsobem přicházejí do styku s Charitou: charitním zaměstnancům, dobrovolníkům, klientům, farním charitám a všem lidem zabývajícím se sociální prací na křesťanských zásadách.

 

Úkoly duchovní služby

a) vzdělávací

 • přednášky a semináře na téma idea a podstata charitativní práce
 • seznamování s katolickou sociální naukou
 • zajišťování přednášek a seminářů s duchovní tématikou
 • zajišťování duchovních obnov pro charitní zaměstnance

b) praktické

 • podpora duchovního rozměru charitní práce
 • setkávání se s pracovníky a klienty v jednotlivých charitních zařízeních
 • zajišťování charitních bohoslužeb
 • duchovní rozhovory a přípravy ke svátostem
 • modlitby za Charitu

c) kooperující

 • podpora spolupráce mezi Charitou a farnostmi brněnského děkanství
 • poskytování informací duchovním správcům brněnských farností o činnosti Charity
 • zprostředkování setkání s knězem
 • koordinace farních charit
 • podpora charitativní činnosti ve farnostech

Duchovní službu zajišťuje

Mgr. Pavel Hruban

asistent pro psychosociální a duchovní péči

Diecézní charita Brno – Služby Brno

tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno

mob. + 420 731 336 574

_8Io2W.jb9nxQOQ938Es-Z29g

Blog pastoračního asistenta na serveru iDnes.cz

Facebook