Úvodní slovo

 

Milí přátelé,

charitativní práce nabízí jistě mnoho rozměrů, skrze něž se na ni můžeme dívat a hodnotit ji. Jedním z nich je též rozměr duchovní. Tento rozměr, ačkoli je v dnešní době více či méně opomíjen, má značný význam, protože díky němu můžeme zakusit hloubku služby Božímu obrazu, kterým je člověk.

 

Během své služby pastoračního asistenta v Charitě jsem napsal několik textů, buď na požádání nebo abych si sám utřídil myšlenky. Tyto texty vesměs vyšly ve Zpravodaji Diecézní charity Brno. V průběhu doby jsem však došel k závěru, že by nebylo špatné mít tyto texty pohromadě kvůli přehlednosti. K tomu slouží toto místo. Zatím je těch textů jen několik, ale věřím, že se časem rozrostou. Mým úmyslem totiž není uveřejňování pouze vlastních textů (to by jich asi opravdu moc nebylo), ale také textů jiných autorů a odkazů na zajímavé články s duchovně – sociální tématikou, která je charitativní práci vlastní nebo s tématy náboženství a etiky, které s Charitou rovněž úzce souvisí. V tomto smyslu může svou troškou do mlýna přispět každý. Uvítám, když mi pošlete nějaký svůj text o tom, jak vám vaše práce pro druhé obohatila život či váš pohled na náboženské a etické dění v naší společnosti.

 

Mgr. Pavel Hruban,

pastorační asistent pro oblast charitativní péče

Blog pastoračního asistenta na serveru iDnes.cz


Poselství papeže Benedikta XVI. k 21. světovému dni nemocných

Poselství papeže Benedikta XVI. k 21. světovému dni nemocných

"Jdi a stejně jednej i ty" (Lk 10, 37).

Vánoční poselství Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka by v první řadě měla být příležitostí k setkání všech lidí s radostnou zprávou o narození Spasitele Ježíše Krista.

Liberální či konzervativní katolíci? Ani jedno ani druhé.

Liberální či konzervativní katolíci? Ani jedno ani druhé.

Příspěvek k Roku víry: Dělení katolíků na liberální, konzervativní a progresivní, které se v dnešní době stalo zvykem, nejenže neodpovídá křesťanské tradici, ale je dokonce matoucí.

Charita a spravedlnost je duchovní služba

Charita a spravedlnost je duchovní služba

Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci, nám. sv. Petra.

Charita a spravedlnost nepředstavují jenom sociální, nýbrž i duchovní činnost, uskutečňovanou ve světle Ducha svatého.

Pravdivá služba Charity

     Úkolem pracovníků Charity je být pravdivými ve své službě potřebným. Tato služba má svůj zdroj v Boží lásce, která je darem. Proto je nutné ji chránit a opatrovat.

Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2012

Rád bych Vás seznámil s Poselstvím papeže Benedikta XVI. k letošní postní době. Dle mého názoru stojí za povšimnutí zmínka o  bratrském napomenutí směřující k věčné spáse, které v současnosti upadlo do zapomnění. Jde o jeden z projevů duchovního milosrdenství, které rovněž patří k charitativní práci a máme možnost je v průběhu postní doby oživit. (Mgr. Pavel Hruban, pastorační asistent)

Postní almužna pro věřící, letos potřetí

Postní almužna pro věřící, letos potřetí

(BRNO) Na území brněnské diecéze postní dobu pro věřící opět obohatí možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Pastorační akce bude zahájena na Popeleční středu 9. 3., zejména pak na 1. neděli postní, a potrvá až dokonce postního období. Jde o dobrovolnou duchovní formaci věřících, která je pořádána se souhlasem České biskupské konference. Lidé tak budou moci to, co si odřekli během postu, věnovat v podobě peněžité postní almužny na pomoc bližním v nouzi. Tyto dary církev použije prostřednictvím Charity na pomoc potřebným.      

Poselství papeže Benedikta XVI. k zítřejšímu Světovému dni nemocných (11. února památka Panny Marie)

11. únor je výroční připomínkou prvního zjevení Panny Marie v jeskyni Massabielle u Lurd Bernardetě Soubirous v roce 1858. Lurdy se staly nadějí pro velmi mnoho nemocných. Mnozí tam nacházejí úlevu, někteří i uzdravení. Lurdy podnítily v církvi péči o trpící a nemocné. Není proto náhodou, že tento den se stal zároveň i Světovým dnem nemocných.

Kvalita nejsou jen standardy

Co je vlastně kvalita? Splníme-li standardy, co ještě chybí? Co je specifickým přínosem Charity, čím můžeme prostředí sociálních služeb v naší společnosti obohatit?