S čím pomáháme, v čem podporujeme

 • podpora v sebeobslužných dovednostech

piktogramy RGB

 • podpora při pracovně-výchovných činnostech

piktogramy RGB2

 • podpora při začleňování do společnosti

piktogramy RGB3

Co nabízíme, jaké činnosti

 • pracujeme se dřevem, textilem, hedvábím, keramikou, kovem

piktogramy RGB4

 • chodíme na výstavy, do divadla

piktogramy RGB5

 • máme možnost terapií – psi, koně

piktogramy RGB6

 • máme plavání, relaxační masáže, perličkové koupele, odpočíváme

piktogramy RGB7

 • zajistíme doprovod uživatelů

piktogramy RGB8

Koho podporujeme, pro koho je naše služba

Ano

 • kdo chce být samostatnější  

piktogramy RGB9

 • kdo chce mít aktivně naplněn čas

piktogramy RGB10

 • kdo chce být ve společnosti druhých

piktogramy RGB11

Ne

 • kdo vyžaduje 24-hodinovou lékařskou či ošetřovatelskou péči

piktogramy RGB12

 • kdo je agresivní

piktogramy RGB13

 

                .

.

    .