DÁRCI EFFETY

 

1. Právnické osoby

Konzulta Brno, a.s.
Konzervatoř Brno
Brněnské komunikace, a.s.
JULI Motorenwerk s.r.o.
PFAFF – Pavel Haišman
Alexander Zimin – zemní práce
Českomoravský cement, a.s., nást. spol.
Jihomoravská plynárenská, a.s.
FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.o.
Pöyry Environment, a.s.
GASTROFORM s.r.o.
Plotové studio PP
TERRA computer systems s.r.o.
BCE s.r.o.

2. Individuální dárci

Iveta Pospíšilová
Ing. Vladimír Klevar
Ing. M.Buchmayer
J. Ráček
Ing. Josef Knoht
Ing. Jana Boršková
Manželé Kovaříkovi
Dr. Lubomír Holzer
Petr Smejkal

 

3. Městské části a obce

ÚMČ Brno – Bohunice
Obec Podolí
ÚMČ Brno – Židenice
ÚMČ Brno – Vinohrady
ÚMČ Brno – Královo pole
ÚMČ Brno – Chrlice
ÚMČ Brno – Líšeň
Obec Mokrá – Horákov
ÚMČ Brno – Bystrc
ÚMČ Brno – Kohoutovice
ÚMČ Brno – střed

 

4. Nefinanční podpora

Mgr. Petr Pomkla
Ing.Arch. Dalibor Borák
Ing.Arch. Zora Zelená
Radka Hanousková
PhDr. Jarmila Janíčková
Jaroslav Kopecký
Obchodní galerie Orlí
Studenti Cyrilometodějské SPŠ Lerchova
Studenti SZŠ Evangelické akademie Šimáčkova

5. Farní charity, spolky a nadace

Farní charita sv. Tomáše

 

6. Podporují zahradní slavnost

 

BAUHAUS k.s.
DETOA Albrechtice
Fontea a.s.
Heineken Česká republika, a.s.
HORTIM International, spol. s r.o.
Intersnack a.s.
Makro Cash & Carry ČR s.r.o.
Muzeum dopravy
Nestlé Česko s.r.o.
NOWACO Czech Republic s.r.o.
Papírny Brno, a.s.
PENAM, a.s.
Pivovar Černá Hora, a.s.
PRECIOSA, a.s.
Tchibo Praha, spol. s r.o.

 

 

 

Pivovar Černá Hora, a.s.  PENAM, a.s.  

VŠEM PODPOROVATELŮM, POMOCNÍKŮM A DÁRCŮM SRDEČNĚ DĚKUJEME!