Tříkrálová sbírka v Žebětíně

V brněnské městské části Žebětín věnovali dárci do kasiček krásných 61 939 Kč.

Koledníci nám poslali tento vzkaz: Letos byla a stále je Tříkrálová sbírka hodnocena velmi pozitivně a to nejen námi, králi, ale i občany napříč Žebětínem včetně zástupci vedení obce v čele s panem starostou. Podařilo se nám totiž dát do kupy rekordních 36 králů a tak jsme poprvé obešli všechny domácnosti.

Děkujeme vstřícným dárcům i obětavým koledníkům!

Využití Tříkrálové sbírky