Diecézní charita Brno - Služby Brno

Lékař/lékařka v domácí hospicové péči

Brno Poloviční úvazek dle dohody výběrové řízení
Kontaktní osoba
Bc. Lucie Vaňková Dis.

vedoucí zařízení
Tel.: 736 529 282 E-mail: lucie.vankova@brno.charita.cz

Hledáte hlubší smysl své práce? Chtěli byste se spolupodílet na vytváření něčeho nového a smysluplného?

Domácího hospice sv. Lucie hledá do týmu

LÉKAŘKU či LÉKAŘE
(částečný úvazek dle domluvy).

Jste člověk, kterému je blízká základní myšlenka našeho domácího hospice? Jsme tu pro nevyléčitelně nemocné pacienty a jejich rodiny. Pomáháme lidem zůstat až do posledních okamžiků bez bolesti, v domácím prostředí a v přítomnosti rodiny a blízkých.

Pro naše pacienty i jejich blízké jsme nepřetržitě k dispozici, služby jim poskytuje multidisciplinární tým složený z lékařů, zdravotních sester, sociální pracovnice, psychologa a duchovního. Jedná se o péči v posledních týdnech až měsících života, které chce nevyléčitelně nemocný prožít v domácím prostředí.

Co od práce lékařky/lékaře v našem domácím hospici můžete očekávat?

Tým 3 lékařů se domlouvá dle svých časových možností a velikosti úvazku na tom, jak zajistit všechny medicínské úkony našim pacientům, které pravidelně navštěvují naše zdravotní sestry. Paliativní péče vědomě ordinuje léčebné výkony a postupy, které mohou zlepšit kvalitu života nemocného. Cílem není život uměle prodlužovat či zkracovat.

Vzhledem k velikosti týmu (do 10 lidí) je v našem domácím hospici příjemné pracovní klima.

Zároveň se jedná o vysoce odborný personál, který je schopný samostatně pracovat v terénu mimo lékařská zařízení.

Tato práce je posláním a má ve společnosti stále vyšší význam i postavení a velice hezkou zpětnou vazbu na svou práci budete denně získávat od pacientů i jejich rodin.

Jaké jsou naše požadavky na novou kolegyni či kolegy?

Hledáme někoho, komu není cizí vstřícný přístup k pacientům a jejich rodinám a má lékařskou atestaci (jakýkoliv obor).

Vzhledem k neustálému rozvoji paliativní péče, uvítáme snahu o zvyšování odborné kvalifikace v oblasti paliativy. Nicméně i bez paliativní atestace můžete u nás pracovat s podporou odborného lékaře.

Co nabízíme?

  • Flexibilní pracovní dobu a jiné pracovní benefity
  • Práci na zkrácený úvazek (případně dohodu)
  • Smysluplnou práci v multidisciplinárním týmu bez stresu nemocničního prostředí
  • Příležitost věnovat dostatečný čas pacientovi dle jeho potřeb
  • Možnost podílet se na rozvoji domácího hospice
  • Příležitost být u počátků nového oboru medicíny

V případě zájmu nabízíme možnost nezávazné návštěvy a nahlédnutí do domácí hospicové péče. Neváhejte si napsat či zavolat pro více informací, jsme to pro vás.