Krizová opatření

Důležitá aktuální opatření, která upravují poskytování sociálních služeb:

  • Usnesením vlády ČR č. 1195 byl prodloužen nouzový stav do 12. 12. 2020.
  • Důležitým opatřením je usnesení vlády č.1028 ze dne 12. 10. 2020, kterým se všem sociálním službám nařizuje přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy s uživatelem a zároveň přerušit poskytování služby v režimu individuálního plánování, a to po dobu trvání nouzového stavu. V praxi to znamená, že se omezuje poskytování sociálních služeb na nezbytně nutnou míru, kdy je z důvodu zvládání důsledků epidemie možné neposkytovat činnosti služby v plném rozsahu podle smlouvy o poskytování sociální služby a omezit činnosti jen na základní úkony podle nejakutnějších potřeb klienta (důvodem může být zhoršená personální situace, nastavená protiepidemická opatření nebo je to nutné k zajištění nezbytného provozu služby).
  • Usnesení vlády ČR č. 1264, které upravuje zákaz návštěv u všech zdravotních služeb lůžkové péče a u sociálních služeb domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a v odlehčovací službě pobytového typu, bylo prodlouženo do konce trvání nouzového stavu.
    • Nově se tento zákaz návštěvy nevztahuje na osoby, které se podrobí POC testu na přítomnost viru SARS CoV-2 (před začátkem návštěvy, s negativním výsledkem, platí 48 h a lze použít test z plošného testování obyvatel) nebo doloží negativní výsledek RT-PCR testu (ne starší než 48h). Tyto návštěvy musejí používat respirátor FFP2 nebo KN95 po celou dobu návštěvy a dodržovat další režimová opatření poskytovatele služby.
      Klikni pro podrobné informace o návštěvním režimu v Domově pokojného stáří Kamenná
  • Usnesení vlády č. 1370 upravuje podmínky pro vycházky uživatelů vybraných zařízení - domov se zvláštním režimem. 
  • V ostatních pobytových službách (mimo chráněná bydlení) se usnesením vlády č. 1029 od 1. 9. 2020 omezují návštěvy klientů v těchto zařízeních (návštěvy musí být dotazovány na symptomy onemocnění Covid-19, je omezen počet návštěvníků u 1 klienta, jsou zavedena zvýšená hygienická opatření atd.).