Služby pro lidi s mentálním postižením a autismem

podpora lidí se zdrav.postižením

Asistenční služba sv. Rafaela (klikněte pro více informací)

Jste osobou starší 18 let s mentálním postižením, autismem nebo kombinovaným postižením. Potřebujete pomoc s běžnými úkony v domácnosti, doprovod při vycházkách nebo pomoc s vyřizováním záležitostí na úřadech atd.

Effeta – denní stacionář (klikněte pro více informací)

Jste osobou starší 18 let s mentálním postižením, autismem nebo kombinovaným postižením. Effeta nabízí v rámci svých výtvarných, pracovních a dalších aktivit zdokonalování Vašich dovedností a znalostí a zvyšování Vaší samostatnosti.

Chráněné bydlení sv. Michaela (klikněte pro více informací)

Jste osobou starší 18 let s mentálním postižením, autismem nebo kombinovaným postižením. Hledáte pobytovou službu, která by Vám umožnila žít běžným způsob života s péčí odpovídající stupni Vašeho postižení.

Chcete zpět na hlavní rozcestník brněnských charitních služeb?